Η TSERKEZIDIS RECYCLE έχει στόχο τη διευκόλυνση σας, τόσο στον υπολογισμό της εισφοράς σας προς το Σύστημα, όσο και στην υποβολή της Δήλωσής σας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σημαντικό Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε στην παρακάτω φόρμα έχουν σκοπό την δική σας και μόνο προσωπική ενημέρωση. Δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό, δεν κοινοποιούνται και δεν διοχετεύονται σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα.

Πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας;
Είναι υποχρεωτικό πλέον, οι επιχειρήσεις που εισάγουν, παράγουν και διαθέτουν στην εγχώρια αγορά αυτών, συσκευασμένα προϊόντα, να μεριμνούν για τη συλλογή και ανακύκλωση των συσκευασιών τους.