Επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ)

Όλες οι υγειονομικές μονάδες, όπως δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, διαγνωστικά κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, οδοντιατρεία, κτηνιατρικές κλινικές αλλά και τα ιδιωτικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, παράγουν απόβλητα.

Κατηγορίες EAYM

Τα επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)

Απόβλητα που έχουν μολυνθεί από αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά που περιέχουν αίμα ώστε να είναι ορατό, πχ. βελόνες, σύριγγες, χειρουργικά νυστέρια, γάντια μιας χρήσεως, κλπ.

 

Μεικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
Απόβλητα από ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και μικροβιολογικών- βιοχημικών εξετάσεων, πχ. πλάκες, τρυβλία και άλλα μέσα που έχουν μολυνθεί από παθογόνους παράγοντες / Ανατομικά απόβλητα: ιστοί, όργανα και μέρη σώματος μη αναγνωρίσιμα.
Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)
Επικίνδυνες χημικές ουσίες, όπως: χλωροφόρμιο, τριχλωροαιθυλένιο, ξυλένιο, ακετόνη, μεθανόλη, οξέα, αλκάλια και άλλα οξειδωτικά. Διαλύτες από ακτινολογικά εργαστήρια. Αμάλγαμα οδοντιατρικής. Ληγμένα φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των κυτταροστατικών.
Η εταιρεία Αφοι Τσερκεζιδη Ο.Ε. δραστηριοποιείται στη συλλογή & μεταφορά μεγάλου μέρους των “μη επικινδύνων αποβλήτων”

Στάδια Διαχείρισης ΕΑΥΜ

Η διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων περιλαμβάνει τις εργασίες που τα καθιστούν αβλαβή για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Τα απόβλητα συλλέγονται ανά κατηγορία (ΕΑΑΜ,ΜΕΑ και ΑΕΑ) από το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας, και συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες, τύπου Hospital box (κίτρινα- αποστείρωση, κόκκινα-αποτέφρωση).

Τα αιχμηρά αντικείμενα συλλέγονται χωριστά σε αδιάτρητους κάδους ασφαλείας, ενώ τα ΑΕΑ συλλέγονται σε ειδικούς περιέκτες, ανάλογα με το είδος τους. Ακολουθεί η σήμανση των συσκευασιών με τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζει η νομοθεσία, και η μεταφορά τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης της Υγειονομικής Μονάδας.

Η εταιρεία μας, έχει τη δυνατότητα να προμηθεύσει όλους τους τύπους συσκευασιών, όπως και να εκπαιδεύσει το προσωπικό της Υγειονομικής Μονάδας για τον ορθό τρόπο διαχωρισμού των αποβλήτων, καθώς και να παρέχει συμβουλευτικά τον εσωτερικό κανονισμό σας.

Τα ΕΑΑΜ και τα ΜΕΑ αποθηκεύονται εντός Υ.Μ. σε ειδικό ψυκτικό θάλαμο, για χρονικό διάστημα έως 5 ημερών σε θερμοκρασία ≤5° C, ενώ για ποσότητες μικρότερες των 500 λίτρων για χρονικό διάστημα 30 ημερών σε θερμοκρασία ≤0° C. Τα ΑΕΑ αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο εντός της ΥΜ, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους.

Η Μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός ΥΜ, γίνεται με ειδικά πιστοποιημένα οχήματα-ψυγεία (έγκριση ATP-ADR) της εταιρείας μας. Τα ΕΑΥΜ μεταφέρονται στη μονάδα επεξεργασίας ή αποθηκεύονται προσωρινά σε κατάλληλη εγκατάσταση. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με αδειοδοτημένες μονάδες αποτέφρωσης και αποστείρωσης, όπου και μεταφέρονται τα επικίνδυνα απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων, προς επεξεργασία.

Προμήθεια ειδικών συσκευασιών ΕΑΥΜ

Οι συσκευασίες των επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων έχουν κάποιες ειδικές προδιαγραφές βάσει νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, φέρουν τη διεθνή σήμανση του μολυσματικού, καθώς και τον αριθμό UN 3291 για τη μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών και μικτών επικινδύνων αποβλήτων. Επιπρόσθετα, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας των αποβλήτων που μεταφέρονται και εν συνεχεία του τρόπου επεξεργασίας αυτών, οι συσκευασίες διαφέρουν χρωματικά. Με άλλα λόγια, τα επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα που προορίζονται για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης τοποθετούνται σε συσκευασίες κίτρινου χρώματος. Αντιστοίχως, τα μικτά επικίνδυνα απόβλητα που προορίζονται για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποτέφρωσης τοποθετούνται σε συσκευασίες κόκκινου χρώματος.

Περιγραφή των ειδών συσκευασίας των αποβλήτων:

Χαρτοκυτία κόκκινα και κίτρινα
Κατασκευασμένα από χαρτόνι, εμπεριέχουν εσωτερική σακούλα από πολυαιθυλένιο ιδίου χρώματος με το χαρτοκυτίο και ειδικό κλείστρο. Διατίθενται σε δύο μεγέθη:

-Χωρητικότητας 40 λίτρων, μέγιστου βάρους 8 κιλών

και διαστάσεων 28,5*28,5*46,5 εκατοστών.

-Χωρητικότητας 60 λίτρων, μέγιστου βάρους 10 κιλών και διαστάσεων 28*37*55 εκατοστών.

Εξωτερικές σακούλες κόκκινες και κίτρινες
Κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο. Διατίθενται επίσης σε δύο μεγέθη αντίστοιχα των χαρτοκυτίων 40 και 60 λίτρων.

Δοχεία Αιχμηρών Αντικείμενων
Κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο, μίας χρήσης, με ειδικό καπάκι ασφαλείας. Διατίθενται σε μέγεθος χωρητικότητας 5,4 λίτρων. Δυνατότητα παραγγελίας και σε άλλα μεγέθη.

Όλες οι προαναφερθείσες ειδικές συσκευασίες είναι άμεσα διαθέσιμες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς!

Οι τιμές διάθεσης των συσκευασιών κυμαίνονται ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας.

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες?

Είστε εταιρία ή ιδιώτης και χρειάζεστε επιπλέον πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες μας; Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης είναι διαθ

6946564165

Ωράριο λειτουργίας 9:00-18:00

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΚΙ ΕΣΥ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Η ανακύκλωση είναι δείγμα πολιτισμού, είναι προστασία του συνανθρώπου μας αλλά και του πλανήτη στον οποίο κατοικούμε.

Εντάξου κι εσύ μαζί μας και σώσε το περιβάλλον.

Τηλεφωνική επικοινωνία 23109734000